Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Uchwała Nr 45/2017

Zarządu Powiatu Pyrzyckiego

z dnia 14 czerwca 2017 r.

 

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2017

 

 

            Na podstawie art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz § 11 pkt 2 uchwały Nr XXIX/135/16 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2017, Zarząd Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetu powiatu na rok 2017 w zakresie wydatków związanych z realizacją zadań własnych –  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

  1. Stanisław Stępień                    …………………………
  2. Bartłomiej Królikowski           …………………………
  3. Miłosz Łuszczyk                       …………………………
  4. Jarosław Ileczko                      …………………………
  5. Wiktor Tołoczko                      …………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData