Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Uchwała Nr 46/2017

Zarządu Powiatu Pyrzyckiego

z dnia 14 czerwca 2017 r.

 

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok  2017

 

            Na podstawie art. 257 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz § 11 pkt 2 uchwały Nr XXIX/135/16 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2017, Zarząd Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co następuje :

 

§ 1.  Zwiększa się dochody budżetu powiatu na rok 2017                        o kwotę 21.110,00 zł

z tego:

−  dochody związane z realizacją zadań własnych                               o kwotę 21.110,00 zł

−  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.  Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na rok 2017                         o kwotę 21.110,00 zł

z tego:

−  wydatki związane z realizacją zadań własnych                                o kwotę 21.110,00 zł

  • zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

                                                                         

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku

   Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

  1. Stanisław Stępień                   …………………………

 

  1. Bartłomiej Królikowski          …………………………

 

  1. Miłosz Łuszczyk                     …………………………

 

  1. Jarosław Ileczko                    …………………………

 

  1. Wiktor Tołoczko                     …………………………

 

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData