Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Ramowy plan kontroli na rok 2012
 
Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych


Dział  ; Higiena środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
           
           
      1.Kontrole okresowe zakładów wynikające z przeprowadzonych wcześniej analiz  ryzyka:
             
              a) Zakłady zatwierdzone (ubój, rozbiór, przetwórstwo, mleczarnia),
                  
              b) Zakłady zakwalifikowane do MLO (działalność mała, lokalna i ograniczona),
             
              c) Zakłady pakowania jaj i fermy kur nieśnych,
  
              d) Sprzedaż bezpośrednia miodu,
              
               
       2. Kontrole pozyskiwania SRM w 4-ch rzeźniach. Każda rzeźnia będzie skontrolowana
           maksymalnie1 raz w  miesiącu minimalnie 1 raz na kwartał (w zależności od
           stwierdzanych uchybień).
           
       2.Kontrole dobrostanu w rzeźniach zgodnie z Instrukcją Głównego Lekarza        
          Weterynarii Nr GIWz.420/AW-1/10 z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie 
          postępowania przy przeprowadzaniu kontroli w rzeźniach pod względem
          dobrostanu zwierząt oraz raportowania o przeprowadzonych w tym zakresie
          kontrolach(  4 rzeźnie ).
                

       3.Kontrole realizacji badań właścicielskich zgodnie z Instrukcją Głównego Lekarza 
          Weterynarii Nr GIWbż-500-7a/09 z dnia 1 października 2009 r. w sprawie zasad 
           postępowania przy realizacji nadzoru nad badaniami wykonywanymi przez
           podmioty produkujące środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego w zakresie ich
           bezpieczeństwa oraz kontroli higieny procesów produkcji. W ramach kontroli
           objętych będzie: 7 zakładów zatwierdzonych, 7 zakładów zakwalifikowanych do
           MLO i 1 mleczarnia;
       
       4.Kontrola lekarzy wyznaczonych do badania zwierząt rzeźnych i ich mięsa w
           obwodach rzeźnianych. Kontrola 2 razy w roku.
           
       5.Kontrola lekarzy wyznaczonych do badania zwierząt rzeźnych , łownych i ich mięsa w 
          obwodach terenowych. Kontrola 1 raz w roku. Wyznaczonych 14-tu lekarzy w
          22 obwodach terenowych .
           
       6.Kontrola gospodarstw mlecznych wprowadzających mleko o obrotu. Kontrola w
           ciągu roku 33% gospodarstw.
           
       7.Kontrola doraźna 8-iu punktów skupu dziczyzny. Kontrole przeprowadzone kilka 
           razy w roku w zależności od stwierdzanych uchybień.
          
         8.Kontrole doraźne w zakładach produkcji żywności w ilości dostosowanej do
            potrzeb.
          
 POZOSTAŁE ZADANIA:
           
            1.Pobieranie prób w ramach monitoringu krajowego zgodnie z harmonogramem
               przesłanym przez wojewódzkiego pełnomocnika d/s monitoringu Wojewódzkiego
               Inspektoratu Weterynarii.(ok. 65 prób pobranych w ciągu roku)
           
            2.Pobieranie urzędowych prób do badań zgodnie z Instrukcją Głównego Lekarza 
               Weterynarii Nr GIWbż-500-7a/09 z dnia 1 października 2009 r. w sprawie zasad 
                postępowania przy realizacji nadzoru nad badaniami wykonywanymi przez
                podmioty produkujące środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego w zakresie ich
                bezpieczeństwa oraz kontroli higieny procesów produkcji. Minimum 10% prób
                pobranych urzędowo z prób pobranych przez właściciela zakładu.
          
   
                 Dział : Pasze i utylizacja

          1 . Kontrola okresowa wytwórni pasz oraz podmiotu konfekcjonowania pasz

          2 . Kontrola w punktach obrotu środkami żywienia zwierząt podmiotów)

          3 . Kontrola wytwórni materiałów paszowych
 
          4 . Kontrola stosowania środków żywienia zwierząt w gospodarstwach utrzymujących
               zwierzęta gospodarskie w tym gospodarstw ekologicznych - conajmniej 8 %    
              ( plan 85 gospodarstw )

          5. Kontrola stosowania pasz leczniczych w gospodarstwach hodowlanych

          6. Kontrola podmiotów prowadzących skup i przechowywanie materiałów paszowych

          7. Kontrola podmiotów zajmujących się zarobkowym transportem pasz

          8. Kontrola podmiotów prowadzących obrót paszami bez ich składowania

          9. Kontrola podmiotów zajmujących się produkcją pierwotną materiałów paszowych

         10. Kontrola ferm zwierząt futerkowych w zakresie stosowania ubocznych produktów
               zwierzęcych
         11. Kontrola punktu odbioru ubocznych produktów zwierzęcych

         12. Kontrola podmiotów zajmujących się działalnością z zakresu obrotu ubocznymi
               produktami zwierzęcymi

         13. Kontrola zakładów pośrednich  kat.3
 
         14. Kontrola gospodarstw skarmiających zwierzęta serwatką oraz podmiotu
              wytwarzającego uppz kat. 3 – produkty mleczarskie

         15. Kontrola schroniska dla zwierząt w zakresie stosowania ubocznych produktów
               zwierzęcych w karmieniu psów.

      16 . Kontrola postępowania z ubocznymi produktami  zwierzęcymi  kat. 2
             i kat.3 na fermach drobiu i gospodarstwach hodowli zwierząt

      17. Kontrole doraźne i interwencyjne oraz na wniosek podmiotu  w ilości dostosowanej
             Do potrzeb.

POZOSTAŁE ZADANIA:
           
1. Pobieranie prób do badań monitoringowych w ramach Rocznego Planu Urzędowej Kontroli Pasz na rok 2012
2. Pobieranie paszy i wody w ramach badań urzędowych oraz postępowań interwencyjnych

----------------------------------------------------------

Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

 

Plan kontroli identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz wzajemnej zgodności

W 2012 roku do kontroli podstawowej Wymogów Wzajemnej Zgodności wytypowanych jest::
- 24 gospodarstwa w obszarze A
- 8 gospodarstw w obszarze B
- 4 kontrole sprawdzające (wykonanie naruszeń za 2011r.)
 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 7
Podmiot udostępniający:
Nazwa dokumentu: Plan kontroli na 2012
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która udostępnia informację: Administrator
Data wytworzenia informacji: 15.02.2012 13:50:00
Data udostępnienia informacji: 14.01.2016 06:29:13
Data ostatniej aktualizacji: 14.01.2016 06:28:35
Rejestr zmian